Το σύνδρομο Williams

το σύνδρομο williams

Το σύνδρομο Williams είναι ένα σπάνιο γενετικό σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης 1 στα 15.000 άτομα. Εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα …

Περισσότερα