Ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού

ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης

Στο παρόν άρθρο αναγράφονται ενδεικτικά μερικά από τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού από τη γέννηση μέχρι την παιδική ηλικία. Οι δείκτες της γλωσσικής ανάπτυξης που σηματοδοτούν την κατανόηση και την έκφραση του λόγου, διαμορφώνονται σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.