Το σύνδρομο Williams

Το σύνδρομο Williams είναι ένα σπάνιο γενετικό σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης 1 στα 15.000 άτομα. Εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Υπεύθυνη για την εμφάνιση του συνδρόμου είναι η έλλειψη γενετικού υλικού στο χρωμόσωμα 7 και βασικό του χαρακτηριστικό είναι η νοητική καθυστέρηση που κυμαίνεται από ήπια έως μέτρια. Τα παιδιά που βρίσκονται στο σύνδρομο Williams έχουν ικανοποιητικές γλωσσικές δεξιότητες αντιμετωπίζουν, όμως, σοβαρές ανεπάρκειες στον οπτικοχωρικό τομέα.

Χαρακτηριστικά εξωτερικά χαρακτηριστικά των ατόμων είναι η μύτη σε ανοδική πορεία, μάτια σε απόσταση μεταξύ τους, πλατιά στοματική κοιλότητα με μικρό πηγούνι, δόντια μικρά που έχουν απόσταση μεταξύ τους και σαρκώδη χείλη. Εμφανίζουν καθυστέρηση ως προς την ανάπτυξή τους. Μετά τη γέννα είναι ελλιποβαρή, αποκτούν ομιλία γύρω στα τρία έτη, εμφανίζουν υπεραισθησία στους δυνατούς θορύβους και συχνά αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα.

Ως προς τη συμπεριφορά τους τα παιδιά με σύνδρομο Williams, είναι ενεργητικά, συχνά υπερδραστήρια, ευγενικά και ευαίσθητα σε υπερβολικό βαθμό κάποιες φορές, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενήλικες και επιδιώκουν την επαφή μαζί τους χωρίς να δείχνουν φόβο για τους ξένους, ενώ αντίθετα στις κοινωνικές επαφές με τους συνομηλίκους τους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία.

Κάποια από τα γνωστικά τους ελλείμματα είναι οι φτωχές εκτελεστικές λειτουργίες με δυσκολίες στην προσοχή, μειωμένη ικανότητα ανασταλτικού ελέγχου, φτωχές οπτικοχωρικές ικανότητες και δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων.

Φωτογραφία από Nathan Anderson από το Unsplash