Το πρόγραμμα παρέμβασης EarlyBird

Το πρόγραμμα παρέμβασης EarlyBird, το οποίο σχεδιάστηκε από την λογοπεδικό Jane Shields, είναι ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης το οποίο βασίζεται στους γονείς και παρέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες στις οικογένειες για το φάσμα του αυτισμού και πώς αυτό επηρεάζει το παιδί τους. Οι γονείς παρακολουθούν το πρόγραμμα αμέσως μετά τη διάγνωση του παιδιού τους με αυτισμό και το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά με αυτισμό ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών. Το πρόγραμμα EarlyBird αρχικά διδάσκει τον αυτισμό. Βασική προϋπόθεση είναι οι γονείς να κατανοήσουν την έννοια του φάσματος του αυτισμού και ακολούθως, να αναπτύξουν τόσο τις επικοινωνιακές όσο και τις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης του παιδιού τους καθώς και να διαχειριστούν τις δύσκολες συμπεριφορές που προκύπτουν.

Οι γονείς αρχικά μαθαίνουν να καταλαβαίνουν πώς το παιδί τους αντιλαμβάνεται τον κόσμο και ποιες καταστάσεις πυροδοτούν την κάθε συμπεριφορά του, πώς να αναπτύξουν καλύτερη αλληλεπίδραση με το παιδί τους και τέλος πώς να αναλύσουν και να εμποδίσουν την ανάπτυξη ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Παράλληλα, επικρατεί η ελπίδα ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να είναι πιο ενημερωμένοι και να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τα παιδιά τους, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τους ειδικούς και μειώνοντας το άγχος που οι ίδιοι βιώνουν. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω οκτώ μικρών ομαδικών συναντήσεων κατά τις οποίες οι γονείς διδάσκονται διάφορες δεξιότητες. Μεταξύ των περιόδων σύνδεσης, οι γονείς πραγματοποιούν εγγραφές βίντεο που εξετάζονται στη επόμενη συνάντηση, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη στη χρήση αυτών των δεξιοτήτων με το παιδί τους. Τα αποτελέσματα του προγράμματος EarlyBird για τους γονείς είναι η αυξημένη κατανόηση του αυτισμού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υποστήριξη της επικοινωνίας και της γλώσσας του παιδιού τους και η δυνατότητα να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις δύσκολες συμπεριφορές.