Τι είναι λοιπόν το ΚΕΣΥ; (πρώην ΚΕΔΔΥ)

Τα ΚΕΣΥ είναι Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, πρώην κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Αξιολογούν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση γίνεται από μία πενταμελή διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΣΥ. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ.

Η διεπιστημονική αυτή ομάδα, εκδίδει γνωμάτευση στην οποία δίνεται ο ορισμός και η περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής, καθώς και προτάσεις για την υποστήριξή του. Ακόμα, προτείνεται το σχολικό πλαίσιο στο οποίο είναι προτιμότερο να φοιτήσει ο μαθητής (ειδικό σχολείο, Τμήμα Ένταξης, παράλληλη στήριξη) και ένα Εκπαιδευτικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για τον εκπαιδευτικό, στο οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του μαθητή.

Οι υπηρεσίες των ΚΕΣΥ παρέχονται δωρεάν και ο φάκελος του μαθητή είναι απόρρητος και προσβάσιμος μόνο στους γονείς,το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.