Γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τα ποσοστά των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση διαπιστώνουμε ότι αυξάνονται με ανησυχητικά έντονο ρυθμό με την πάροδο των χρόνων. Ως ορισμός οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που γίνονται εμφανείς μέσω των σημαντικών δυσκολιών στην κατάκτηση και χρήση του λόγου. Ειδικότερα, αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται με δυσχέρειες στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην επιχειρηματολογία ή τις μαθηματικές δεξιότητες. Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς στο άτομο, θεωρούνται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, και μπορεί να παρατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου (Βλάχος, 2010).

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες τις γενικές και τις ειδικές.

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Συνήθως οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι δυσκολίες είναι εξωγενείς , περιβαλλοντικοί και δευτερογενείς . Βασικό ρόλο παίζει η έλλειψη προσπάθειας, διάφορα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, το χαμηλό ΙQ ή σημαντικές αισθητηριακές ή εγκεφαλικές βλάβες οι οποίες σχετίζονται με τη διαταραχή όπως είναι τα προβλήματα ακοής ή όρασης. Οι μαθητές με Γενική Μαθησιακή Δυσκολία υστερούν γενικά σε όλα τα μαθήματα και στα προφορικά και στα γραπτά, είτε είναι θεωρητικά είτε πρακτικά.

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Είναι οι δυσκολίες με νευρολογικά/βιολογικά αίτια και όχι επίκτητα που εντοπίζονται σε ορισμένα είδη μαθημάτων μόνο και προϋποθέτουν κανονική ή ανώτερη ευφυΐα. Σύμφωνα με το ICD-10 (διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) έχουμε:

  • Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης (Δυσλεξία)
  • Ειδική Διαταραχή Ορθογραφίας (Δυσορθογραφία)
  • Ειδική Διαταραχή Αριθμητικών Ικανοτήτων (Δυσαριθμησία)
  • Μικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων

H δυσλεξία και η δυσορθογραφία είναι οι διαταραχές που εντοπίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.είναι ένα Kέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών το οποίο ιδρύθηκε με το Νόμο 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008) και αναλαμβάνει την εισήγηση για εγγραφή και φοίτηση των μαθητών με δυσκολίες στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ, η οποία εκδίδει γνωμάτευση με τον ορισμό και την περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή.

Οι μαθητές με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία υστερούν σε ορισμένα μαθήματα μόνο και συνήθως στα θεωρητικά-φιλολογικά και στα γραπτά, γι’ αυτό και εξετάζονται προφορικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το παιδί μπορεί συχνά να νιώθει ενοχές, απόρριψη, άγχος και απογοήτευση που ίσως το οδηγήσει στο να παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια για πρόοδο και βελτίωση και να εμφανίσει δυσκολία στις κοινωνικές του συναναστροφές. Γι’ αυτό μεγάλη σημασία έχει οι γονείς να αποδεχτούν τη δυσκολία που εντοπίζεται, να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς, να ενημερωθούν όσο περισσότερο γίνεται για τη μαθησιακή δυσκολία του παιδιού τους και κυρίως να επιβραβεύουν την πρόοδο και την προσπάθεια του βελτιώνοντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του παιδιού τους.

Φωτογραφία από PublicDomainPictures από το Pixabay