Το παιδικό ιχνογράφημα

το παιδικό ιχνογράφημα

Η ζωγραφική, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά …

Περισσότερα

Νοητική Υστέρηση

Η Νοητική Υστέρηση αναφέρεται ως μία σημαντικά κάτω από το μέσο όρο γενική νοητική λειτουργία, που συνοδεύεται από ανεπάρκειες στην προσαρμοστική συμπεριφορά και εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου.