Ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού

ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης

Στο παρόν άρθρο αναγράφονται ενδεικτικά μερικά από τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού από τη γέννηση μέχρι την παιδική ηλικία. Οι δείκτες της γλωσσικής ανάπτυξης που σηματοδοτούν την κατανόηση και την έκφραση του λόγου, διαμορφώνονται σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός και ο ρόλος του

το σύνδρομο down

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ή Ειδικός Εκπαιδευτικός ασχολείται με άτομα που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες. Ο ο Ειδικός Παιδαγωγός σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τους τομείς που κρίνει πως χρειάζονται ενίσχυση.

Τι είναι η δυσγραφία;

τι είναι η δυσγραφία

Τι είναι η δυσγραφία; Ποιά είναι τα συμπτώματα της δυσγραφίας; Ποιές είναι οι κατηγορίες της; Ως δυσγραφία ορίζεται ως η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση στη μνήμη, στον έλεγχο των συνεχόμενων οπτικοκινητικών συντονισμών ανάμεσα στο χέρι, το μολύβι και το μάτι και των μυϊκών κινήσεων που χρειάζονται στη γραφή γραμμάτων ή αριθμών.