Τι είναι η δυσγραφία;

τι είναι η δυσγραφία

Τι είναι η δυσγραφία; Ποιά είναι τα συμπτώματα της δυσγραφίας; Ποιές είναι οι κατηγορίες της; Ως δυσγραφία ορίζεται ως η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση στη μνήμη, στον έλεγχο των συνεχόμενων οπτικοκινητικών συντονισμών ανάμεσα στο χέρι, το μολύβι και το μάτι και των μυϊκών κινήσεων που χρειάζονται στη γραφή γραμμάτων ή αριθμών.