Ιστοσελίδες για την Ειδική Αγωγή

Η δουλειά ενός Ειδικού Παιδαγωγού είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Πρέπει να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες και τα μαθησιακά κενά του κάθε μαθητή του και να προσπαθήσει εξατομικευμένα να τα καλύψει. Πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή είναι το διαδίκτυο, καθώς υπάρχει πληθώρα ιστοσελίδων από όπου τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και υλικό που θα τους βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό τους έργο. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες ιδιαίτερα βοηθητικές ιστοσελίδες, όπου μπορεί κάποιος να ανατρέξει για πληροφορίες και δωρεάν υλικό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φωτογραφία από DarkWorkX από το Pixabay