Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της ελληνικής κοινότητας Κωφών. Είναι μια πλήρης γλώσσα, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια είδη γραμματικού μηχανισμού που υπάρχουν και στην προφορική γλώσσα.

Η ΕΝΓ έχει αναγνωριστεί νομικά ως επίσημη γλώσσα της κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα από το 2000 και εκτιμάται ότι χρησιμοποιείται από περίπου 40.600 νοηματιστές. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών με τον νόμο 2817/2000. Από το 2000, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, αλλά και τον 3699/2008, η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη νέων επαγγελματιών στην εκπαίδευση κωφών μαθητών.

Η ΕΝΓ δεν εκφράζεται με τη φωνή όπως η ομιλούμενη αλλά με τη κίνηση και μορφή των χεριών, την έκφραση του προσώπου, τις κινήσεις του σώματος. Έχει τους δικούς της γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες που τη διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό από την ομιλούμενη. Η χρήση της νοηματικής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη οποιουδήποτε ατόμου στη κοινότητα των Κωφών αποτελέι η γνώση της γλώσσας και ο σεβασμός της κουλτούρας των Κωφών.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα δεν είναι διεθνής. Η κάθε χώρα αναπτύσσει τη δική της νοηματική γλώσσα με διαφορετικά κατά βάση νοήματα και διαφορετικό αλφάβητο. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και πολλές διαφορές σε μορφολογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, οι Κωφοί διαφορετικών κρατών μπορούν να συνεννοούνται άνετα μέσω των Διεθνών Νοημάτων (International Sign), τα οποία είναι στην ουσία ένας κώδικας που εξυπηρετεί τις απλές καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας. Όπως συμβαίνει και με τις ομιλούμενες γλώσσες, σε κάθε χώρα υπάρχουν και διάλεκτοι. Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, οι χρήστες της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 40.600, και αυξάνονται διαρκώς καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της γλώσσας.

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών παρέχει δωρεάν εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μέσα από 4 έτη/ επίπεδα (120 ώρες ανά έτος) ενώ υπάρχουν και ιδιωτικές σχολές που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία της γλώσσας είτε με κανονικά είτε με ταχύρυθμα μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών: https://www.idrimakofon.gr

Φωτογραφία από Clker-Free-Vector-Images από το Pixabay