Αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΥ)

Ως ΚΕΣΥ (ή Κ.Ε.Σ.Υ) ονομάζονται τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Ιδρύθηκαν με τον Ν. 4547/2018 και αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και λειτουργούν στις Έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Πριν από τα ΚΕΣΥ λειτουργούσαν τα ΚΕΔΥ τα οποία ιδρύθηκαν με τον Ν.3699/02-10-2008 «Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Τα ΚΕΣΥ αξιολογούν μαθητές ηλικίας 4 έως 22 ετών με βασική προυπόθεση να φοιτούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το προσωπικό των ΚΕΣΥ απαρτίζεται από δύο κατηγορίες, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • ΠΕ 60-61 Νηπιαγωγών
 • ΠΕ 70-71 Δασκάλων
 • ΠΕ 02 Φιλολόγων
 • ΠΕ 03 Μαθηματικών
 • ΠΕ 11.01 Φυσικής Αγωγής

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 • ΠΕ 23 Ψυχολόγοι
 • ΠΕ 30 Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΠΕ 26-21 Λογοθεραπευτές
 • ΠΕ 29 Εργοθεραπευτές
 • ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτές
 • ΠΕ 31 Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι

Αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ

Η Διάγνωση & Αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η εισήγηση για την εγγραφή και φοίτηση στη κατάλληλη σχολική μονάδα, εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ και η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, η εισήγηση για ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση των ΣΜΕΑ και των Τμημάτων Ένταξης, καθώς και προτάσεις για κτηριακές ή/ και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες.

Επιπλέον αρμοδιότητες είναι η εισήγηση για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, οι εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης των κωφών, βαρήκοων, τυφλών, με χαμηλή όραση και αυτιστικών μαθητών, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους γονείς και η ανίχνευση και η διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

Αφού γίνει η αξιολόγηση των μαθητών, επιλέγεται η δομή φοίτησής του από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Σχολική τάξη του γενικού σχολείου.
 2. Σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη την οποία εισηγείται αποκλειστικά το ΚΕΣΥ και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο έως την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
 3. Τμήματα ένταξης, στα οποία μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, οι μαθητές σε κάθε τμήμα είναι από 3 έως 12 και το πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τις 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
 4. Αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ

Ποιοι θεωρούνται μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Μαθητές με Νοητική αναπηρία (Δ.Ν. < 69),  Αισθητηριακές αναπηρίες (όρασης, ακοής), Κινητικές αναπηρίες, Χρόνια / μη ιάσιμα νοσήματα, Ψυχικές διαταραχές, Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, Αναπτυγμένες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, μαθητές με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας, με Διαταραχές λόγου- ομιλίας και με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία). Στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι επιδόσεις του παιδιού στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών είναι κατώτερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό του επίπεδο και το επίπεδο της τάξης φοίτησης του μαθητή.